Fotografia Przyrodnicza

Tomasz Szyszko

Obrazek 1 Obrazek 2 Obrazek 3 Obrazek 4 Obrazek 5 Obrazek 6 Obrazek 7 Obrazek 8 Obrazek 9 Obrazek 10 Obrazek 11 Obrazek 12

Ssaki

Bóbr
	(Castor fiber) Lis
	(Vulpes vulpes) Łoś (Alces alces)  Sarna (Capreolus capreolus)
Zając szarak (Lepus capensis)