Fotografia Przyrodnicza

Tomasz Szyszko

Obrazek 1 Obrazek 2 Obrazek 3 Obrazek 4 Obrazek 5 Obrazek 6 Obrazek 7 Obrazek 8 Obrazek 9 Obrazek 10 Obrazek 11 Obrazek 12

Ptaki wodno-błotne

Biegus zmienny
	(Calidris alpina) Bocian biały 
	(Ciconia ciconia) Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) Cyraneczka 
	(Anas crecca)
 Czajka (Vanellus vanellus) Czapla biała 
	(Ardea alba) Czapla siwa (Ardea 
	cinerea) Czernica 
	(Aythya fuligula)
Gągoł 
	(Bucephala clangula) Gęgawa 
	(Anser anser) Głowienka (Aythya 
	ferina) Kokoszka (Gallinula 
	chloropus)
Krwawodziób 
	(Tringa totanus) Kwokacz (Tringa nebularia) Łabędź 
	krzykliwy (Cygnus cygnus) Łabędź niemy 
	(Cygnus olor)
Łęczak (Tringa glareola) Łyska (Fulica atra) Mewa śmieszka
	(Chroicocephalus ridibundus) Nurogęś (Mergus merganser)
Ohar (Tadorna tadorna) Perkoz 
	rdzawoszyi (Podiceps grisegena) Perkozek 
	(Tachybaptus ruficollis) Płaskonos (Anas 	 
	clypeata)
Rożeniec
	(Anas acuta) Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) Świstun
	(Anas penelope) Wodnik (Rallus aquaticus)